Sättning av potatis

04.05.2019

Idag hamnar potatisen i jorden och skall förhoppningsvis trivas.